WHo we are

BAN ĐIỀU HÀNH

Mr. Robert Bruijnen
Marketing Director

Robert Bruijnen có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính và đầu tư. Bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực kiểm toán, Robert sau đó đã là giám đốc điều hành của chức năng quản lý đầu tư của EQT tại Amsterdam, Giám đốc tài chính của ING...

Mr. Paul Van Der Heijden
DIRECTOR

Trong các vị trí nghiên cứu và phát triển trong Thực vật học-Sinh học, Sinh học Tế bào và Hóa sinh, ông Paul đã bị thu hút bởi kinh doanh và quản trị. Ông đã thay đổi thông qua giáo dục kinh doanh và tính cách nhằm hướng tới vị trí quản lý phát triển...