Mr. Paul Van Der Heijden

Trong các vị trí nghiên cứu và phát triển trong Thực vật học-Sinh học, Sinh học Tế bào và Hóa sinh, ông Paul đã bị thu hút bởi kinh doanh và quản trị. Ông đã thay đổi thông qua giáo dục kinh doanh và tính cách nhằm hướng tới vị trí quản lý phát triển tổ chức tại Bưu điện Hà Lan. Chuẩn bị tổ chức để tư nhân hóa. Với niềm đam mê kinh doanh của mình, ông đã thành lập công ty riêng về tư vấn và giáo dục quản lý quy mô vừa cho vào giữa những năm tám mươi, thế kỷ trước.

Trong quá trình phát triển và trau dồi bản thân, ông đã lấy bằng MBA điều hành kết hợp với Insead ở Pháp và Wharton ở Mỹ và các trường đại học ở Đức và Hà Lan.

Chia sẻ niềm tin mạnh mẽ vào lợi nhuận của kinh doanh bền vững và vì sự phát triển cá nhân của mình, Paul rút lui khỏi ngành công nghiệp này, khởi xướng MatureDevelopment vào năm 2000 và trở thành người ủng hộ các đóng góp tự nguyện; một công ty tập trung mạnh vào đổi mới bền vững – & hệ thống; đặc biệt là về nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và chất lượng nước.

Paul luôn có nhu cầu về các nhóm làm việc quan trọng, cho các công ty, tổ chức về R&D và giáo dục, như các trường đại học khoa học ứng dụng, các trường cao đẳng đào tạo nghề. Trong các dự án với Ủy ban Châu Âu, các quy trình lập trình chiến lược của ông hỗ trợ rất nhiều trong việc thiết lập mức độ ưu tiên trong ngành công nghiệp thực phẩm và giáo dục. Ông là Đại sứ Toàn cầu về Nuôi trồng Thủy sản không Biên giới và là đại diện của Hiệp hội Các Chuyên gia Thủy sản Quốc tế, Úc.

Trong hội đồng quản trị và nhóm, ông đang cung cấp đòn bẩy và giải pháp trong chiến lược, giáo dục, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp trong khuôn khổ phát triển bền vững, đổi mới hệ thống và thức ăn, thực phẩm và chất lượng nước. Với tư cách là người quản lý chương trình, ông tập trung vào hành động để tăng giá trị và cải tiến.

Bên cạnh đó, ông cũng cực kỳ quan tâm, hỗ trợ và đến việc hỗ trợ những người trẻ tuổi hơn trong công việc và cố gắng đưa họ cùng tham gia vào tất cả công việc mà ông ấy tham gia. Với mục tiêu đó, ông đã liên kết với các trường Đại học ở Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ Latinh tham gia vào các nhiệm vụ R&D, thực tập quốc tế và kiểm định chương trình; cũng là thành viên của Ban cố vấn ngành tại các trường đại học.

Ông đề cập đến các chính sách của mình trong báo cáo Brundtland năm 1987 của LHQ: ‘Tương lai chung của chúng ta’.

Call Now