Địa điểm: Nghi Xuân- Nghi Lộc- Nghệ An
Thời gian: 26/03/2021

Sau 35 ngày bón AB Yellow, cây lạc không những được kích thích ra rễ mà còn tăng cường khả năng hấp thụ phân bón và các chất dinh dưỡng khác trong đất, từ đó tạo ra nhiều chồi và cải thiện sinh khối cho cây, tăng cường hệ miễn dịch cho cây lạc.

Hình 11: Cây lạc phát triển mạnh hơn

Video: Nông dân nói về trải nghiệm sử dụng AB Yellow