Tác dụng phụ

Không có tác dụng phụ nào được biết đến từ ReXana. ReXana là sự kết hợp rất an toàn của Vitamin & Khoáng chất. Không có tương tác với các chất khác được biết đến. Chúng tôi không khuyến khích sử dụng ReXana trong khi mang thai hoặc trong thời kỳ cho con bú mặc dù không có tác dụng phụ nào được biết đến.

Đôi khi có thể xảy ra một đợt trầm trọng vô tội và ngắn của các khiếu nại khi bắt đầu uống thuốc nhỏ. Điều này cho thấy rằng bạn phản ứng mạnh mẽ với ReXana. Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.