SILIFISH®

SiliFish®, (axit silicic sinh học khả dụng được cấp bằng sáng chế với các vi chất dinh dưỡng) được sử dụng để kích thích sự sống của nước bao gồm tảo cát và tôm, giúp tăng trưởng cao hơn cùng với sức khỏe tốt hơn. Công nghệ Axit Silicic này dựa trên công thức Axit Silicic ổn định, cùng với các phân tử axit silicic nhỏ khác, một công nghệ đã được sử dụng trong những thập kỷ qua trong nông nghiệp với kết quả ấn tượng về năng suất và chất lượng sản xuất.

SiliFish® đã được chứng minh là có hiệu quả trong nước ngọt, nước lợ, bể, ao và hồ ở một số quốc gia.

SiliFish® đã được cấp bằng sáng chế tại các quốc gia sau: Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Maroc, New Zealand, Nam Phi, Ấn Độ, Liên minh Châu Âu, Indonesia, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Hoa Kỳ và Việt Nam.