Phân bón lá

HiTech BioCulutre phân phối các công thức axit silicic cô đặc, ổn định và độc đáo (đã được cấp bằng sáng chế) với các công thức chuyên biệt được phát triển để tối đa hóa sự phát triển và sức khỏe của cây trồng. Tùy thuộc vào loại thực vật và đất, các hỗn hợp đặc biệt của các chất dinh dưỡng vi lượng cần thiết được thêm vào công thức của chúng tôi để tạo ra nhiều loại sản phẩm của chúng tôi.

Các công thức của chúng tôi làm tăng hàm lượng chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết trong cây, giúp cây phát triển khỏe mạnh hơn và tăng năng suất. Sự sinh trưởng và phát triển của cây nhanh hơn khi được xử lý theo công thức của chúng tôi, do đó đẩy nhanh thời gian thu hoạch.

Các tính năng độc đáo của sản phẩm được chứng minh từ quá trình thử nghiệm sản phẩm rộng rãi ở các mức độ khác nhau của khí hậu và điều kiện đất đai.

Các tính năng độc đáo của sản phẩm được chứng minh từ quá trình thử nghiệm sản phẩm rộng rãi ở các mức độ khác nhau của khí hậu và điều kiện đất đai.

AB YELLOW

AB Yellow là một công thức dựa trên silicic đặc biệt được phát triển cho cây nông nghiệp. AB Yellow được pha chế đặc biệt cho lúa mì, ngô, củ cải đường, hạt cải dầu và các loại cây nông nghiệp khác.

Cây trồng được xử lý bằng AB Yellow có:

 1. Lợi suất cao hơn từ 10% đến 35%;
 2. Tăng sinh khối từ 15% lên đến 50%;
 3. Khả năng chống lại căng thẳng phi sinh học tốt hơn, tức là;
  – Hạn hán (tiêu thụ nước thấp hơn mà không có thiệt hại về cây trồng lên đến 40%);
  – Bão tố;
 4. Khả năng chống căng thẳng sinh học tốt hơn; tức là;
  – Bệnh / Nhiễm trùng;
  – Côn trùng;
 5. Kết quả là giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (lên đến 50%);