Tại sao nên sử dụng axit silicic trong nông nghiệp

Các phương pháp canh tác thương mại hiện nay là một hình thức nông nghiệp thâm canh có vấn đề. Họ thu hoạch mùa màng với chi phí cho sự bền vững của đất đai. Các thực hành làm cạn kiệt chất dinh dưỡng trong đất, góp phần làm mất lớp đất mặt, tạo ra ô nhiễm chất dinh dưỡng và là nguyên nhân của nhiều vấn đề liên quan. Các hoạt động nông nghiệp thâm canh làm suy thoái đất do sử dụng quá mức và lạm dụng các chất phụ gia hóa học và các phương pháp canh tác đất không phù hợp, dẫn đến đất bị bạc màu.

Ngoài ra, các yếu tố căng thẳng về khí hậu sẽ hạn chế sự hấp thụ chất dinh dưỡng của cây trồng dẫn đến giảm khả năng sinh trưởng của cây và dẫn đến năng suất cây trồng thấp hơn.

Phương pháp luận cân bằng sử dụng đúng loại phân bón cho đất và ‘chế độ ăn uống’ tối ưu các chất dinh dưỡng qua lá là điều cần thiết cho chu kỳ phát triển tối ưu của cây trồng.

Các tính năng và ưu điểm của dòng sản phẩm AB của chúng tôi bao gồm:

 • Chứa một công thức độc đáo của axit silicic ổn định và vi chất dinh dưỡng;
 • Dễ dàng hấp thụ và có sẵn sinh học cho cây trồng;
 • Được sử dụng dưới dạng phun hoặc thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt cho các chất nền;
 • Có thể trộn với các chất dinh dưỡng khác và thuốc bảo vệ thực vật;
 • Tăng khối lượng rễ (độ dày và chiều dài)
 • Nâng cao năng suất và chất lượng của các chu kỳ cây trồng;
 • Cải thiện sức đề kháng tự nhiên của cây chống lại các áp lực phi sinh học (ví dụ như hạn hán hoặc nắng nóng);
 • Cải thiện sức đề kháng chống lại nấm, vi khuẩn, nhiễm trùng và các loài gặm nhấm;
  Quản lý nước tối ưu bằng cách giảm thoát hơi nước;
 • Thân thiện sinh thái;
 • An toàn cho cây trồng, đất, người nông dân và môi trường;
 • Hiệu quả về chi phí;

Cây được xử lý bằng dòng sản phẩm AB của chúng tôi sẽ phát triển nhanh hơn, khỏe mạnh hơn, đầy đủ hơn và cho nhiều trái hơn so với cây trồng bằng NPK và thuốc trừ sâu trong điều kiện môi trường song song.